TOSHIBA katalog

Klimatizační systémy TOSHIBA jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale mají díky pokrokovým technologiím výrazné ekologické aspekty. Správnou instalací s hermeticky těsným chladícím okruhem nedochází k úniku chladiva a následně k zápornému vlivu na životní prostředí. Díky možnosti plné recyklace použitých materiálů po skončení dlouhého životního cyklu zařízení nevznikají ani potom jiná zatížení životního prostředí. Už samotný princip zařízení, t.j. tepelné čerpadlo, byl mnohokrát vyzdvihován a značkou TOSHIBA byl posunut k dalším technickým metám. Zařízení TOSHIBA dává při spotřebě 1kW elektrické energie až 5,2 kW tepelného výkonu. Při částečném zatížení, což je nejčastější provozní režim, dává zařízení díky technologii značky TOSHIBA při spotřebě 1kW elektrické energie dokonce až 7,5 kW tepelného výkonu. To jsou skutečnosti, kterými při nákupu klimatizace TOSHIBA můžete být součástí zodpovědného přístupu a vztahu k životnímu prostředí, aniž byste byli nuceni se zříci požadovaného komfortu!

Katalogy TOSHIBA

RAS/RAV 2017/2018

RAS/RAV 2017/2018

PDF

ESTIA 2017/2018

ESTIA 2017/2018

PDF

VRF 2017/2018

VRF 2017/2018

PDF

Controls

Controls

PDF

Přívod čerstvého vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

PDF