Servisní činnost a revize

Preventivní servis

Preventivní servis zahrnuje veškeré údržbové práce, které se musí pravidelně provádět na vašem chladicím zařízení. Zvyšuje trvale provozní a prodejní spolehlivost a optimalizuje spotřebu energie.
Preventivní servis zahrnuje tyto výkony:

 • Zjištění stavu vašeho chladicího zařízení včetně písemné dokumentace
 • Kontrola jednotlivých částí chladící technologie – vizuální kontrolu chlazených míst a agregátů
 • Kontrola nastavení provozních parametrů
 • Kontrola alarmového systému
 • Čištění chladírenského nábytku, výparníků v zázemí, kondenzátorů
 • Zpracování podrobné zprávy o stavu chladící technologie včetně navrhovaných doporučení

Preventivní servis vám přináší tyto výhody:

 • Optimalizace chodu zařízení s dopadem na úsporu elektrické energie
 • Zvýšení spolehlivosti
 • Dosahování požadovaných teplot pod pravidelnou kontrolou
 • Redukce vzniku nahodilých závad
 • Redukce případných škod na zboží
Servis klimatizací

Servis klimatizací

Revizní činnost

Od 1. 1. 2017 platí nový limit na provádění revizí 5 t eq CO2.
Nové požadavky se vztahují na kontrolu těsnosti a vedení záznamů v revizních knihách.

Hodnota eq CO2 se vypočítá:
GWP x hmotnost chladiva v zařízení množství 5 t eq CO2 u nejčastěji používaných chladiv:

 • R134a (GWP 1430) = 3,50 kg
 • R404A (GWP 3922) = 1,27 kg
 • R407A (GWP 2107) = 2,37 kg
 • R410A (GWP 2088) = 2,39 kg
 • R507 (GWP 3985) = 1,25 kg

Každé zařízení, které má minimálně 5 t eq CO2 musí mít:

 • musí být vedená evidenční kniha
 • mít štítek podle nařízení 2015/2068, s hodnotou eq CO2 v tunách - platí pro všechna zařízení!
 • provedenou kontrolu těsnosti nejpozději do 31. 12.2017!

Novela zákona č. 73/2012 o F-plynech a RL změna – F-plyny § 15 - 18 přestupky
Obsahuje výčet všech možných přestupků a výše pokut za jejich spáchání (250 000 – 1 500 000 Kč ) pro fyzické, právnické i podnikající fyzické osoby.

Nově mohou být uděleny sankce za:

 • neuchovávání záznamů v místě provozu zařízení (provozovatel)
 • nákup HFC chladiv pro instalaci, servis, atd. bez certifikátu
 • prodej HFC osobě bez certifikátu, nevedení úplných záznamů o osobách nakupujících HFC, neuchování záznamů po dobu 5 let (prodejce chladiv)
Revize klimatizací

Revize klimatizací

Naše společnost je připravena veškerou legislativu dodržovat za Vás. Neváhejte se proto na nás s důvěrou obrátit.

Share This Post:

pragoclima