Co nabízíme

Provádíme montáže a servisní služby v obytných, komerčních i průmyslových objektech:

 • klimatizací,
 • tepelných čerpadel
 • chladících jednotek
 • Fan Coil jednotek

 

Provádíme servis a opravy chladírenských zařízení v gastronomických objektech, včetně revizí a provádění kontrol úniku chladiva u zařízení obsahující více než 3 kg chladiva (viz platná legislativa).

 

Provádíme opravy výše uvedených zařízení. U zákazníků, se kterými máme uzavřenou smlouvu na pravidelný servis, zajišťujeme nepřetržitou pohotovostní službu pro případ náhlé poruchy servisovaného zařízení.

 

Dále zajišťujeme

 • Návrh řešení
 • Projektové zpracování
 • Poskytování konzultací a odborného poradenství v oblasti klimatizační techniky

 

Prohlídku na místě, návrh řešení, konzultace, poradenství a cenovou nabídku provádíme zcela zdarma v rámci celé České republiky.

 

Proč jsou zapotřebí pravidelné preventivní servisy?

Pro maximální bezpečnost.

 

Preventivní servis zahrnuje veškeré údržbové práce, které se musí pravidelně provádět na vašem chladicím zařízení. Zvyšuje trvale provozní a prodejní spolehlivost a optimalizuje spotřebu energie.

 

Preventivní servis zahrnuje tyto výkony:

 • Zjištění stavu vašeho chladicího zařízení včetně písemné dokumentace
 • Kontrola jednotlivých částí chladící technologie – vizuální kontrolu chlazených míst a agregátů
 • Kontrola nastavení provozních parametrů
 • Kontrola alarmového systému
 • Čištění chladírenského nábytku, výparníků v zázemí, kondenzátorů
 • Zpracování podrobné zprávy o stavu chladící technologie včetně navrhovaných doporučení

 

Preventivní servis vám přináší tyto výhody:

 • Optimalizace chodu zařízení s dopadem na úsporu elektrické energie
 • Zvýšení spolehlivosti
 • Dosahování požadovaných teplot pod pravidelnou kontrolou
 • Redukce vzniku nahodilých závad
 • Redukce případných škod na zboží